77 SedaBazigar

نفس خویش را یاب ؛ نقشهای دیگران قبلا به صدا در آمده اند

2017-08-01 18:26:30

Posted by admin

نفس خویش را یاب ؛ نقشهای دیگران قبلا به صدا در آمده اند

در لغتنامه دهخدا اصطلاح تقلید کردن بدین معنا آمده است : پیروی کردن و متابعت نمودن و نقل کردن و از روی ساخت دیگری چیزی را ساختن و اقتدا کردن به طریقه و روش کسی .

آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده است مِن باب تقلید در حرفه صدابازیگری و تفاوت آن با تقلیدچی گران صداست. عده ای آگاهانه یا ناخودآگاه یا از سر گمراهی نااهلان مرتکب شبیه سازی صدای هنرمندان صدابازیگر می شوند و این در حالیست که باطن ، اندیشه ، بینش ، خلاقیت و روح به تالیف در آمده از هنرمند به هیچ عنوان قابل تقلید نیست و هرچه هم که در ظاهر سعی در شبیه سازی باشد تنها چیزی که از این افراد به ذهن خطور می کند دریایی وسیع است که هیچ عمقی در پی آن پنداشته نیست و عاری از هر گونه تفکر و تعلق تنها اصواتی شنیده می شوند که به سختی و یا حتی آسانی سعی در شبیه سازی آواهایی ماندگار را دارند که این دست تقلید چی ها تنها ظاهر مراجع را دیده و شنیده اند و با تاسف بسیار هیچگاه تعمقی در خصوص سعی و تلاشهای مکرر و شبانه روز این هنرمندان در جهت تفحص و تجسس و تلاش و مرارت برای پرورش عقلانی ، علمی و خلاقانه برای خلق آثاری بدیع در صور ترنمی ماندگار نداشته اند .

این خیل عظیم تقلید چی گران را باید ابتدا در حوزه آموزش در این هنر و هنرهای دیگر این عصر در جامعه خود مورد بررسی قرار دهیم؛ چراکه آموزشی که صرف تقلید بنا شده باشد آموزشیست غیر خلاقانه که فکر و کوششی جهت نوآوری در آن جایی ندارد، در نظام آموزشی تقلید محور که به تولید خلاقانه و ابداع و تفکر اهمیتی داده نشود و دانشجویان و دانش آموزان به تقلید صرف دعوت شوند و عاری از بینش و خودش شناسی تنها به تکرار تجربیات و تالیفات دیگران بسنده کنند؛ علم ، فرهنگ ، هنر و دانش در سطحی نازل و منتج به عدم پیشرفت باقی خواهد ماند. پس باید جامعه ای را که در آن خلاقیت و تالیف های نو جای بسیار کمتری از تقلید و شبیه سازی های عاری از آگاهی و ابتکار دارد به زیر ذره بین برد و روند آموزش در آن را مورد بررسی و دقت نظری ژرف قرار داد.

افرادی که در حوزه تقلید صدا جهت برنامه های تفریحی و سرگرمی مشغول به فعالیت هستند اما حکایتی دیگرند که در همایشها ، جُنگها و برنامه های صوتی و تصویری متفاوت به ایفای تقلید صدا می پردازند و در جای خود برای کثیری دیدنی و شنیدنید . آنچه که به نظر قبیح می نماید تقلید صدای دیگران به جهت به دست آوردن دستمزد و کارشکنی در حق بزرگان و افراد حرفه ای در عرصه های متفاوت هنری است ، حال چه آگاهانه و چه از سر نا آگاهی و فشار عوامل متفاوت؛ این کار عملی ناپسند و به لحاظ اخلاقی مسئله ای رد شده است . روی سخن با اهالی مقلد اصوات در جنگها و همایشها نیست بلکه آن عده هستند که در استودیوها و رسانه های صوتی و تصویری متفاوت برای کسب در آمد یا حتی برای گذران اوقات فراغت و سرگرمی خود و دیگران حاضر می شوند فریبکارانه با قیمت هایی چند برابر پایین تر از حرفه ای ها و خاک خوردگان این هنر به اجرایی متظاهرانه و عاری از کیفیت تن دهند و متاسفانه این دسته از افراد مورد توجه گروه ها ، سازمان ها و شرکت هایی قرار می گیرند که با پشتیبانی از ایشان تنها به دلیل قیمت نازل آنها و دید کاملا مادی گرایانه ایشان؛ حاضر به همکاری با این افراد شده و خروجی ها و آثاری به مراتب بی کیفیت را وارد اجتماع رسانه کرده و در نتیجه باعث افت بسیار فرهنگ و هنر در تمام جامعه و سطحی شدن تقاضای مخاطب می گردند.

آنچه که مهم می نماید این است که از تلاش برای خودشناسی و رشد توانایی های شخصی و مهارتهای منحصربفرد در خود نباید دست برداشت و دانست هر چه آگاهی ، دانش ، علم و تجربیات هنرمند افزون گردد و صادقانه برای ارتقای خود زحمت بکشد مقلدان وی نیز افزونتر خواهند شد ؛ چراکه در کمال تاسف افرادی که در پی کمال و تعالی خود سخت کوشی می کنند همیشه اندک بوده اند و آنها که سعی در همانند سازی و رفتن از میانبرهای به ظاهر هموار اما خالی از انگار و اندیشه و مشقت هستند بی شمارند .

طبیعیست هر چه مقلدان یک هنرمند صاحب سبک و حرفه ای افزون تر گردند و سعی در شبیه سازی وی کنند نشان دهنده سیر رو به رشد آن هنرمند است بسان درختی سبز ،استوار ، قطور و سر بر افلاک کشیده که پر بارتر می نماید و مقلدانش آن بی حاصل و عبث؛ علف صفتهایند که با چنگالهای خشکیده شان سعی در چنگ اندازی بدیشان دارند که در آخر اگر به خویش نیایند زود خشکیده خواهند شد.

هنرمند نباید از مقلدانش هراسی داشته باشد و به جای تلف کردن وقت خود و پرداختن به حواشی آگاه باشد که زمان اندک است و هر آنچه توان دارد برای رشدی صادقانه در حرفه و هنر خود انرژی و زمان هزینه کند چرا که اهل حق همیشه در راس شتابان می تازند و آنان که دنباله روی ایشانند اگر خود و حقیقت خود را نشناسند تا ابد اسیر کفتار حقارتند.

اهل مرارت و ریاضت برای کسب علم و تجربه با تالیفات ناب خویش در هر فن و هنر همیشه به نام و به یاد در قلل مرتفع درخشانند و مورد تحسین و استقبال مخاطبان فرهیخته؛ و امید آنکه گمراه مقلدان از مسیر انحراف رفته خویش بازگردند و با خودشناسی و خود آگاهی در مسیر تعالی خویشتن قرار بگیرند.

 

مجید حبیبی